Mem Koleji Telefon Numarası

Mem İletişim Hattı 0539 205 46 36

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk

PDR

Hazır Bulunuşluk Sınavı

Her eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmaları planlamak için “Hazır Bulunuşluk Sınavı” uygulanır.

Bu sınavla temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerimizin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemeyi ve eksik kazanımlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmayı hedefleriz.


Etütlerde Özel Ders Yaklaşımı Sunuyoruz.

Bunu Nasıl Sağlıyoruz?

Uzman eğitim kadrosunun oluşturduğu etüt sınıflarında; öğrenciler 3-5 kişilik gruplarla, kendi dersine giren öğretmenler tarafından özel ders yaklaşımıyla eğitim alır.


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendinin farkında olan, çevresiyle uyum ve iletişim becerilerine sahip, yaşadığı çevreye duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici işbirliğiyle yürütülür.


Öğrenciye Yönelik Hizmetler

Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

 • Okula Uyum Sağlama (Oryantasyon)
 • Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi
 • Etkili ve Verimli Ders Çalışma Becerilerinin Kazandırılması
 • Zaman Yönetimi ve Zamanı Etkili Kullanma
 • Sınav Kaygısı ile Baş Etme
 • Düşünme Becerilerinin Kazandırılması
 • Odaklanabilme

Kişisel / Sosyal Gelişim

 • Okul Kurallarını Fark Etme ve Uygulama
 • Kendini Anlama ve Değerlendirme
 • Başkalarını Anlama ve Kabul Etme
 • Aile ve Toplum Olgusunu Anlama ve Kabul Etme
 • Bireysel Olarak Karar Verebilme, Amaç Belirleme ve Yürütme
 • Zorbalık ve Akran Baskısı Karşısında Nasıl Davranacağını Bilme
 • Olumlu İletişim Kalıpları Kazanabilme
 • Öfkeyle Başa Çıkabilme
 • Kendine Güven ve Öz Saygı Geliştirebilme
 • Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklarını Fark Etme
 • Etkili Problem Çözme Becerileri Geliştirebilme
 • Ergenlik Dönemleri Boyunca Bedensel ve Duygusal Gelişiminin Farkına Varma ve Kabul Etme
 • Öğrencilerimiz okulda psikolojik ve akademik olarak titizlikle takip edilir ve özel rehberlik hizmeti alır.

Bireysel Görüşmeler

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır.

 • Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,
 • Velilerin ve öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,
 • Envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Sınıf İçi Rehberlik

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla periyodik olarak sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilere; geliştirilmesi, desteklenmesi gereken yönlerinin neler olduğuna yönelik test ve envanterler uygulanmaktadır.

Öğrencimizin yetenekleri, okuldaki durumu, gelişim özellikleri, geleceğe ilişkin düşünceleri ve sorunları hakkındaki görüşler öğrenci velisi ile paylaşılır.


Velilere Yönelik Rehberlik

Öğrencimizin yetenekleri, okuldaki durumu, gelişim özellikleri, geleceğe ilişkin düşünceleri ve sorunları hakkındaki görüşler öğrenci velisi ile paylaşılır.


Danışmanlık Sistemi

Öğrencilerin ders dışı ve ders içi faaliyetlerini gözlemleyen danışmanlar öğrencilerle birebir konuşup ilgilenmekte, velileri her konuda bilgilendirmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına yardımcı olmak, güçlü yanlarını ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak, yeni bakış açıları kazandırmaya çalışmak, öğrencilerin deneme sınavlarını ve gelişimini takip etmektir.


Kariyer Belirleme ve Yönlendirme Çalışmaları

15 - 18 yaş arası dönem, öğrencilerde özel yeteneklerin ortaya çıktığı, bir mesleğe yönelme gereksiniminin duyulduğu dönemdir. Bu nedenle eğitsel ve kişisel rehberlik hizmetlerinin yanı sıra “Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin” önemi büyüktür. Lise eğitimi sonunda gencin yükseköğretime ya da hayata ve iş alanlarına doğru yönlendirilmesi için onun bu dönemde bireysel özellikleri, koşulları ve sınırlılıkları açısından çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Sistemli ve yeterli tanıma ve tanıtma çalışmaları bu yıllarda önemini arttırır. Lise rehberlik çalışmaları 9. Sınıftan itibaren aşağıdaki etkinlikler çerçevesinde yürütülür;

 • 9. Sınıf ve Ara Kayıt Uyum Çalışmaları
 • Ders ve Meslek Seçimine Yönelik Bireysel Görüşmeler
 • Üniversite Tanıtım Sunumları ve Geziler
 • Test Tekniği ve Zaman Yönetimine Yönelik Bireysel ve Grup Çalışmaları
 • Sınav Kaygısına Yönelik Bireysel ve Grup Çalışmaları
 • TYT-AYT Sınavlarına Yönelik Bireysel ve Grup Çalışmaları
 • Başvurular ve Tercih Danışmanlığı ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Yüksek Disiplin Uygulamaları

Verimli bir öğrenme süreci için disiplin kavramı olmazsa olmazdır. Disiplin, öğrencinin akademik alandaki başarısını yükselttiği gibi, sorumluluk bilincinin de uygun bir şekilde oluşmasına yardımcı olur.

Derse geliş saatleri son derece önemlidir. Derse geç kalan öğrenci derse alınmaz ve bir sonraki dersin başlangıç saatine kadar kütüphaneye ders çalışmaya gönderilir. Ayrıca derse geç kalan öğrenciye, dersin branş öğretmeni tarafından ceza ödevi verilir. Ceza ödevi genellikle belirli sayıda ek soru çözümünden oluşur.

Öğrencilerin sosyal medya ve teknolojik etkenlerden olumsuz etkilenmemesi için kurumumuzda ilk ders saatinde tüm cep telefonları toplanır ve kilitli dolaplarda ders bitimine kadar saklanır. Öğrencisi ile iletişime geçmek isteyen veliler ise kurumumuz ile iletişim sağlayarak öğrencilere ulaşabilirler.

Cep telefonunu teslim etmekte sorun çıkaran öğrencilerin velisi ile iletişime geçilir ve bu durum ile ilgili öğrencinin tutumu anlatılır. Velinin de onayı alınırsa, öğrencinin cep telefonu 1 ile 4 hafta arasında kendisine verilmez.